przesuń do początku strony

Aktualności

27 STY 2011

Warsztaty w Budapeszcie – zintegrowane zarządzanie powodziami

W dniach 24-26 stycznia br., delegacja z Polski, w składzie której znaleźli się przedstawiciele Komendy Głównej PSP, Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN, uczestniczyła w warsztacie w Budapeszcie poświęconym zintegrowanemu zarządzaniu powodziami.

Celem warsztatu było umożliwienie państwom członkowskim UE podzielenia się swoimi doświadczeniami w zarządzaniu powodziami, aby wskazać najlepsze krajowe praktyki i zidentyfikować luki, które pozwolą wypracować zintegrowany system zarządzania powodziami w UE.

Warsztat rozpoczęła sesja plenarna, podczas której przedstawione zostały prezentacje dot. powodzi, w tym wygłoszona przez przedstawicieli Polski prezentacja dotycząca wykorzystania współczesnych technologii w zarządzaniu powodziami.

Po sesji wstępnej, uczestnicy dyskutowali nad różnymi aspektami zarządzania powodziowego w czterech grupach tematycznych:

  • Możliwości współpracy zaangażowanych instytucji w celu lepszej wydajności zarządzania powodziami
  • Wdrożenie współczesnych technologii i osiągnięć nauki w celu zintegrowanego zarządzania powodziami
  • Aspekty operacyjne zintegrowanego zarządzania powodziami
  • Aspekty ludzkie zarządzania powodziami

Na podstawie analizy wyników warsztatów, opracowany zostanie projekt konkluzji Rady UE dotyczący zintegrowanego zarządzania powodziami, którego tekst zostanie przedstawiony na spotkaniu grupy roboczej ds. ochrony ludności PROCIV w lutym 2011 roku.

 
 

 

wszystkie aktualności