przesuń do początku strony

Aktualności

21 GRU 2018

Warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich

Warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich na temat „Nowelizacji Wytycznych SOCK w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
Warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich na temat „Nowelizacji Wytycznych SOCK w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami Wydziałów Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich na temat „Nowelizacji Wytycznych SOCK w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

W dniach 13-14 grudnia 2018r. w Warszawie odbyły się warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich zajmujących się szkoleniami obrony cywilnej.

Spotkanie otworzył dyrektor Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP st. bryg. Mariusz Mojek, który omówił cel oraz zakres tematyczny warsztatów. Następnie pracownicy Wydziału do spraw Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej KG PSP zapoznali uczestników spotkania z proponowanymi zmianami Wytycznych SOCK w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Integralną częścią prezentacji była dyskusja wszystkich uczestników nad projektem nowelizacji ww. wytycznych, w trakcie której zgłaszano uwagi oraz dodatkowe propozycje zmian wraz z argumentacją.

Ponadto omówiono zakres i tematykę planowanych w 2019 roku szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej finansowanych z budżetu Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

 

wszystkie aktualności