przesuń do początku strony

Aktualności

21 GRU 2017

Warsztaty szkoleniowe dla specjalistów do spraw szkoleń z zakresu obrony cywilnej

Warsztaty szkoleniowe dla specjalistów do spraw szkoleń z zakresu obrony cywilnej
Warsztaty szkoleniowe dla specjalistów do spraw szkoleń z zakresu obrony cywilnej

W dniach 13-15 grudnia 2017 r. w Tychach odbyły się warsztaty szkoleniowe dla specjalistów do spraw szkoleń z zakresu obrony cywilnej z wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich oraz przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej na temat: „System szkolenia dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej”. Celem przedsięwzięcia było:

  1. przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie organizacji szkoleń w obszarze obrony cywilnej/ ochrony ludności,
  2. prezentacja informacji nt. systemu szkolenia w zakresie ochrony ludności/obrony cywilnej na potrzeby administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, firm komercyjnych oraz ludności cywilnej,
  3. przedstawienie koncepcji szkolenia w projektowanej ustawie o obronie cywilnej i ochronie ludności,
  4. zaplanowanie szkoleń w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej na rok 2018.

 Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

21 GRU 2017

Warsztaty szkoleniowe dla specjalistów do spraw szkoleń z zakresu obrony cywilnej

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności