przesuń do początku strony

Aktualności

08 GRU 2017

Warsztaty szkoleniowe dla kierowników Centrów Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich

W dniach 4-5 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla kierowników Centrów Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich na temat: „Rola WCZK i PCZK w kontekście współpracy podmiotów podczas występowania sytuacji kryzysowej”. Celem przedsięwzięcia było:

  1. przedstawienie i omówienie potrzeby zmian w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,
  2. omówienie współpracy WCZK i PCZK z innymi podmiotami w sytuacjach wystąpienia zagrożeń,
  3. prezentacja informacji prowadzenie działań ratowniczych podczas nawałnic w sierpniu 2017 r.

Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

wszystkie aktualności