przesuń do początku strony

Aktualności

05 GRU 2019

Warsztaty szkoleniowe SOCK z zakresu współpracy obrony cywilnej z organizacjami pozarządowymi w Mielnie

Warsztaty szkoleniowe SOCK z zakresu współpracy obrony cywilnej z organizacjami pozarządowymi w Mielnie
Warsztaty szkoleniowe SOCK z zakresu współpracy obrony cywilnej z organizacjami pozarządowymi w Mielnie

21 i 22 listopada br. w Mielnie odbyły się warsztaty szkoleniowe organizowane przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju dla pracowników ds. obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, które były poświęcone współpracy obrony cywilnej
z organizacjami pozarządowymi.

W ramach dwudniowych warsztatów w nadmorskiej miejscowości, w których wzięło udział 33 osoby,  przeprowadzono ponad 10 godzin merytorycznych dyskusji poświęconych:

 • wieloaspektowemu zagadnieniu wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych
  w systemie ochrony ludności, w tym stricte we współpracy z formacjami obrony cywilnej,
 • przybliżeniu procesu współpracy Systemu Ratownictwa PCK z jednostkami zespolonymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
 • przedstawieniu możliwości wsparcia organów państwowych i samorządowych w organizacji zabezpieczenia medycznego podczas długotrwałych planowych i nieplanowanych zgromadzeń masowych z dużą liczbą uczestników, które utożsamiają Polowe Punkty Medyczne i Punkty Ewakuacyjne.

Na program warsztatów składały część merytoryczna oraz praktyczna, pokazowo-ćwiczeniowa. W części pierwszej znalazło się kilkanaście wystąpień merytorycznych, poświęconych różnym aspektom funkcjonowania formacji obrony cywilnej w województwie zachodniopomorskim. Wśród prelegentów znaleźli się pracownicy Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP, przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele Grupy Ratownictwa Koszalin, przedstawiciele Krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Ratownictwa przy Zarządzie Głównym PCK, a także przedstawiciele Biura ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.  

W programie warsztatów znalazły się m.in. wystąpienia poświęcone:

 • projektowi ustawy o ochronie ludności o obronie cywilnej i aktom wykonawczym,
 • strukturze i organizacji ochrony przed powodzią w świetle obowiązujących przepisów prawnych (i planu operacyjnego w tym zakresie),
 • ewakuacji poszkodowanych z trudnego terenu,
 • Polowym Punktom Medycznym i Punktom Ewakuacyjnym,
 • funkcjonowaniu Punktów Pomocy Medycznej we wspieraniu działań ratowniczych,
 • charakterystyce komponentów organizacji proobronnych – w kontekście programu szkoleniowego MON-u „PASZPORT” oraz ćwiczeń o zasięgu krajowym.

Podczas warsztatów miały także miejsce:

wszystkie aktualności