przesuń do początku strony

Aktualności

06 GRU 2019

Warsztaty szkoleniowe SOCK z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Polańczyku

Warsztaty szkoleniowe SOCK z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Polańczyku
Warsztaty szkoleniowe SOCK z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Polańczyku

W dniach 14-15 listopada br. miały miejsce kolejne warsztaty szkoleniowe, organizowane w ramach cyklu szkoleń podstawowych i specjalistycznych przewidzianych na ten rok przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Tym razem odbyły się one w miejscowości Polańczyk (woj. podkarpackie) i były adresowane dla pracowników ds. obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego zajmujących się zawodowo sprawami ochrony ludności i obrony cywilnej.

Na program warsztatów składało się kilkanaście merytorycznych prelekcji, poświęconych różnym aspektom funkcjonowania formacji obrony cywilnej w województwie podkarpackim. Wystąpienia prelegentów dotyczyły aspektów prawnych (w tym procedowanej ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej), kompleksowości działań ratowniczych, zabezpieczenia logistycznego – np. w niekorzystnych zdarzeniach hydrologiczno-meteorologicznych, metodologii i sekwencji czynności planowania cywilnego, zasad i przebiegu ewakuacji, organizacji i funkcjonowania systemów powiadamiania i ostrzegania – realizowanych (biorąc pod uwagę specyfikę regionu) w województwie podkarpackim.

Swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzielili się pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, powiatów – mieleckiego i stalowolskiego, czy reprezentanci organizacji pozarządowych, tj. WOPR i GOPR, a także obecni przedstawiciele Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP.

Warsztaty były dobrą okazją do podniesienia kompetencji, wymiany doświadczeń, przedyskutowania poruszanych treści, a przede wszystkim popularyzacji tych niezwykle istotnych zagadnień, co z pewnością przysłuży się do optymalizacji funkcjonowania formacji obrony cywilnej w województwie podkarpackim.

wszystkie aktualności