przesuń do początku strony

Aktualności

09 PAŹ 2019

Warsztaty Szefa Obrony Cywilnej Kraju

Warsztaty Szefa Obrony Cywilnej Kraju
Warsztaty Szefa Obrony Cywilnej Kraju

W dniach 25-26 września 2019 roku, w miejscowości Cedry Wielkie (woj. pomorskie) zorganizowano warsztaty szkoleniowe dla pracowników ds. obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele:

 • starostw powiatowych/urzędów miast i gmin z terenu województwa pomorskiego,
 • Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
 • Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP.

Celem warsztatów było przedstawienie możliwości organizowania struktur Obrony Cywilnej na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów w celu przeciwdziałania skutkom współczesnych zagrożeń ludności, a także zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami wykorzystania Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej do działań w sytuacjach kryzysowych. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące:

 • zmian z zakresu OC wprowadzonych do projektu ustawy
  o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zarzadzaniu kryzysowym.
 • struktury organizacyjnej i zadań wojewódzkich formacji OC utworzonych przez Wojewodę Pomorskiego.
 • systemów powiadamiania o zagrożeniach funkcjonujących w ramach zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego PUW.
 • charakterystyk zagrożeń występujących na terenie powiatu kościerskiego oraz działań podejmowanych przez służby zarządzania kryzysowego Starostwa podczas likwidacji skutków nawałnicy w sierpniu-wrześniu 2017 roku.
 • ćwiczeń zrealizowanych przez formację OC – Wojewódzki Ośrodek Analiz Laboratoryjnych – w latach 2016 i 2017.

W trakcie szkolenia praktycznego ćwiczono:

 • umiejętności powietrznego rozpoznawania wytypowanych obiektów w terenie;
 • prowadzenia rozpoznania wzrokowego obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych szczególnie narażonych na uderzenia przeciwnika oraz na zagrożenia komunikacyjne, powodziowe, pożarowe, chemiczne itp.;
 • umiejętności prowadzenia powietrznego rozpoznania skażeń;
 • umiejętności obsługi radiostacji i prowadzenia korespondencji w sieci łączności lotniczej;
 • monitorowania sytuacji kryzysowych z powietrza w ramach patrolowania dróg, szlaków kolejowych, mostów, przepraw, obszarów leśnych, zbiorników wodnych, rurociągów, linii energetycznych wysokiego napicia, obiektów przemysłowych, administracyjnych, komunikacyjnych, skupisk ludności ze szczególnym zwróceniem uwagi na tereny dotknięte ubiegłoroczną nawałnicą;
 • prowadzenia akcji informacyjnych np. zrzucanie ulotek;
 • ewakuacji rannych i chorych z rejonów zagrożonych (tylko w pozycji siedzącej);
 • organizacji i realizacji przebazowania statków powietrznych i

Przeprowadzone warsztaty wskazują na potrzebę kontynuowania działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania obrony cywilnej, a także dalszego rozwijania współpracy pomiędzy pracownikami zajmującymi się Obroną Cywilną w starostwach powiatowych oraz urzędach miast i gmin na terenie województwa.

09 PAŹ 2019

Warsztaty Szefa Obrony Cywilnej Kraju

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności