przesuń do początku strony

Aktualności

04 LIP 2019

Warsztaty Szefa Obrony Cywilnej Kraju na temat „Wykrywanie zagrożeń w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania”.

Warsztaty Szefa Obrony Cywilnej Kraju na temat „Wykrywanie zagrożeń w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania”.
Warsztaty Szefa Obrony Cywilnej Kraju na temat „Wykrywanie zagrożeń w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania”.

W dniach 20-22 czerwca 2019 roku, w Ośrodku Szkoleniowym Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – m. Tylna Góra w województwie kujawsko-pomorskim, zorganizowano warsztaty szkoleniowe na temat „Wykrywanie zagrożeń w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania”.

Uczestnikami warsztatów byli specjaliści do spraw systemów wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a także przedstawiciele:

 • Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego,
 • 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania,
 • Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki MON,
 • PKN Orlen,
 • Metra Warszawskiego,
 • Samorządu terytorialnego,
 • Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy,
 • Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP.

Celem warsztatów było:

 • opracowanie założeń do projektów zapisów w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP regulujących problematykę ostrzegania i alarmowania,
 • opracowanie założeń do projektów zapisów w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP regulujących system ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza,
 • opracowanie założeń do projektów zapisów nowelizacji rozporządzenia w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach,
 • zaprezentowanie sposobów usuwania lokalnych zakłóceń mających wpływ na jakość odbieranych sygnałów radiowych oraz pokaz możliwości pracy odbiornika SDR,
 • omówienie treningów łączności SI PROMIEŃ,
 • omówienie wyników testu systemu przeprowadzonego w dniu 28.05.2019 r. oraz propozycje dalszych działań w tym zakresie,
 • podsumowanie działalności za miniony okres z realizacji zadań w zakresie systemów wykrywania i alarmowania oraz systemów wczesnego ostrzegania.

Przeprowadzone warsztaty oraz przedstawiane na nich problemy wskazują na potrzebę kontynuowania działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania systemu, a także dalszego rozwijania współpracy pomiędzy pracownikami zajmującymi się Obroną Cywilną w urzędach na szczeblu administracji rządowej i samorządowej, a Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

04 LIP 2019

Warsztaty Szefa Obrony Cywilnej Kraju na temat „Wykrywanie zagrożeń w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania”.

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności