przesuń do początku strony

Aktualności

13 WRZ 2011

W dniu 7. września 2011 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej do spraw ochrony ludności (PROCIV)

W dniu 7. września 2011 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej do spraw ochrony  ludności (PROCIV). Po raz pierwszy obrodom przewodniczyła prezydencja polska. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci państw członkowskich, Komisji Europejskiej oraz Sekretariatu Generalnego Rady UE.

W składzie polskiej delegacji znaleźli się przedstawiciele Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP:  Przewodniczący Maciej Godlewski, Wiceprzewodniczący  mł. bryg. Tomasz Kołodziejczyk –oraz Wiesław Haniak i Dariusz Kadukowski, a także  Małgorzata Trzcińska reprezentująca KG PSP w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

Zadaniem tego gremium jest wypracowanie i opiniowanie dokumentów unijnych, które dotyczą obszaru ochrony ludności. Akty prawne – uzgodnione przez przedstawicieli 27 Państw Członkowskich, są następnie przyjmowane przez Radę – główny organ prawodawczy UE. Reprezentanci krajów unijnych podczas comiesięcznych posiedzeń są jednocześnie informowani o ważnych inicjatywach, jakie dla bezpieczeństwa obywateli realizują państwa i Komisja Europejska.

Podczas spotkania prezydencja przedstawiłaprogram prac unijnych w obszarze ochrony ludności:

  1. Zintegrowane podejście do bardziej efektywnej komunikacji kryzysowej
  2. Wzmacnianie ochrony ludności w Unii Europejskiej
  3. Ćwiczenia EU CARPATHEX 2011
  4. Ochrona infrastruktury krytycznej
  5. Wdrażanie dyrektywy SEVESO II
  6. Inne zagadnienia (w tym m.in. spotkanie Krajowych Koordynatorów Kursów prowadzonych w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności)

Reprezentanci Polski zaprezentowali także kalendarz wydarzeń z obszaru ochrony ludności związanych z prezydencją.

Przedstawiono również przebieg i efekty warsztatów prezydencji poświęconych komunikacji kryzysowej, które odbyły się w dniach 19.-20. lipca 2011 w Warszawie.

Omówiono projekt Konkluzji Rady na temat zintegrowanego podejścia do komunikacji kryzysowej, wypracowany, między innymi, na podstawie wniosków i doświadczeń z warsztatów prezydencji, przez KG PSP i MSWiA.

Następne posiedzenie odbędzie się 5. października br.

Opracowanie i zdjęcia: Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP

wszystkie aktualności