przesuń do początku strony

Aktualności

17 STY 2013

W dniach 13-14 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego do opracowania ”Koncepcji kierunków działań w zakresie budownictwa ochronnego w Polsce”

W dniach 13-14 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego do opracowania ”Koncepcji kierunków działań w zakresie budownictwa ochronnego w Polsce”, którego celem było:

  1. Podsumowanie I edycji kursu w zakresie „Zagadnienia prawno-techniczne utrzymania schronów i ukryć dla ludności” w ramach XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej EKOMILITARIS 2012.
  2. Podsumowanie dotychczasowych prac Zespołu.
  3. Przedstawienie oraz omówienie i zaakceptowanie harmonogramu prac Zespołu.
  4. Sprecyzowanie zadań dla poszczególnych członków Zespołu w zakresie opracowania przedmiotowejkoncepcji.
  5. Określenie tematu razwstępnych zagadnień kursu w ramach XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej EKOMILITARIS 2013.

Wnioski z posiedzenia Zespołu:

  1. W ramach posiedzenia  przedstawiono projekt „Harmonogramuprac Zespołu (…)”, który przez członków zespołu został zaakceptowany.
  2. Sprecyzowano i określono zadania do wykonania dla poszczególnych członków Zespołu.
  3. Przedyskutowano  propozycje przedstawione przez członków Zespołu w zakresie schronów i ukryć ujętych w  założeniach  do ustawy o ochronie ludności i sformułowano je w w/w założeniach.
  4. W ramach współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej KG PSP zostanie wystosowane zapytanie do wybranych krajów Unii Europejskiej w zakresie sposobu finansowania  utrzymania schronów i ukryć.
  5. Zobowiązano członków zespołu do przedstawienia propozycji tematów na warsztaty z zakresu schronów i ukryć,  w ramach XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej EKOMILITARIS2013.
17 GRU 2012

W dniach 13-14 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego do opracowania ”Koncepcji kierunków działań w zakresie budownictwa ochronnego w Polsce”

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności