przesuń do początku strony

Aktualności

30 WRZ 2011

Trening Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA)

Na podstawie §11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz.1415), w dniach 28-29 września br. odbył się trening Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).

Podczas treningu sprawdzone zostały procedury uruchamiania i wymiany informacji, meldowania o skażeniach w ramach KSWSiA oraz testowanie rozwiązań opisanych w Planie Współdziałania KSWSiA, który został uzgodniony i zatwierdzony  4 maja br.

W treningu uczestniczyły następujące podmioty:

  • układ militarny – systemy Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP;
  • układ pozamilitarny – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Agencja Atomistyki, IMGW;
  • urzędy wojewódzkie (Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - w skład którego wchodziły: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna.

Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej udział brały:

  • Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Lucności
  • Wojewódzkie Stanowiska Koordynacji Ratownictwa;
  • Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Cele postawione przed uczestnikami przedmiotowego treningu zostały zrealizowane.

Opracował: Jarosław Zwoliński

16 PAŹ 2006

Trening Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA)

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności