przesuń do początku strony

Aktualności

04 KWI 2018

Szkolenie podstawowe dla nowozatrudnionych pracowników ochrony ludności i obrony cywilnej

Szkolenie podstawowe dla nowozatrudnionych  pracowników ochrony ludności i obrony cywilnej
Szkolenie podstawowe dla nowozatrudnionych pracowników ochrony ludności i obrony cywilnej

W dniach 21-23 marca 2018 r. odbyło się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie szkolenie podstawowe dla nowozatrudnionych  pracowników ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie, powiecie i gminie. Szkolenie zorganizował i przeprowadził Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Trwało ono trzy dni i obejmowało 24 godziny dydaktyczne (6 godzin praktycznych oraz 18 godzin teoretycznych). Wśród poruszanych na szkoleniu zagadnień znalazły się m.in. podstawowe regulacje prawne w ochronie ludności i obronie cywilnej, elementy zarządzania kryzysowego, czy też psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych.

Uczestników szkolenia zapoznano z funkcjonowaniem wydziału, zadaniami realizowanymi podczas zagrożeń masowych, klęsk żywiołowych oraz codziennych zdarzeń, a także z funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie, między innymi z programem komputerowym System Wspomagania Decyzji obsługiwanym przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia, a także ewakuacja z zakładów pracy, urzędów oraz szkół. Poruszono również zagadnienia z zakresu monitoringu zagrożeń oraz systemu wykrywania skażeń i alarmowania. Zajęcia praktyczne odbywały się również w Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa oraz w Miejskim Ośrodku Analiz Danych i Alarmowania Urzędu Miasta Krakowa, gdzie uczestnicy szkolenia zapoznali się z funkcjonowaniem poszczególnych komórek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zadania, strukturę organizacyjną Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ponadto uczestnicy zapoznali się z działającym schronem Obrony Cywilnej znajdującym się w podziemiach budynku Urzędu Miasta.

Po przeprowadzonych zajęciach odbył się egzamin pisemny. Szkolenie zakończyło się wręczeniem zaświadczeń przez Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztofa Kociołka oraz Pana st. bryg. Andrzeja Dobrzenieckiego, który prowadził nadzór dydaktyczny z ramienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Janecki

04 KWI 2018

Szkolenie podstawowe dla nowozatrudnionych pracowników ochrony ludności i obrony cywilnej

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności