przesuń do początku strony

Aktualności

07 STY 2019

Szkolenie dla układu pozamilitarnego w CS OPBMR ASzWoj z zakresu SI PROMIEŃ

W 2019 r. Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Sztuki Wojennej planuje kolejne kursy dla specjalistów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz operatorów systemu informatycznego SI PROMIEŃ układu pozamilitarnego w terminach:

04-08-02.2019 r.,
24-28.06.2019 r.,
04-08.11.2019 r.

Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zgłoszenie 13-15 osób. W przypadku większej ilości zgłoszeń na kurs o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Jeżeli zgłoszeń będzie mniej niż 13 to kurs nie odbędzie się. Karty zgłoszeń uczestników należy przesyłać bezpośrednio do  CS OPBMR ASzWoj na adres  j.krystek@akademia.mil.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia na pierwszy termin oraz miesiąc wcześniej przed kolejnymi turnusami.

Na obecną chwilę koszty kształtują się następująco:
Koszt szkolenia – 950 zł,
Koszt wyżywienia – 37,72 zł/ 1 os. /1 doba
Koszt zakwaterowania – w zależności od dostępności akademickiej bazy noclegowej 70-80 zł/1 os./1 doba/w pokoju dwuosobowym.

Szczegółowych informacji odnośnie kursów w Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Sztuki Wojennej udziela Pan ppłk Adam Bagniewski tel. 261 814 067 oraz Pani Joanna Krystek tel. 261 814 615.

wszystkie aktualności