przesuń do początku strony

Aktualności

17 KWI 2018

Szkolenie dla układu pozamilitarnego w CS OPBMR ASzWoj z zakresu SI PROMIEŃ

W dniach 18-22 czerwca 2018 r. w Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Sztuki Wojennej w uzgodnieniu z Szefem Obrony Cywilnej Kraju planowany jest kolejny kurs dla specjalistów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz operatorów systemu informatycznego SI PROMIEŃ układu pozamilitarnego. Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zgłoszenie 13-15 osób. W przypadku większej ilości zgłoszeń na kurs o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Jeżeli zgłoszeń będzie mniej niż 13 to kurs nie odbędzie się. Karty zgłoszeń uczestników (załącznik) przesyłać bezpośrednio do CS OPBMR ASzWoj na adres j.krystek@akademia.mil.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja oraz celu zapewnienia właściwej koordynacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia dodatkowo na adres e-mail jzwolinski@kgpsp.gov.pl.

Szczegółowych informacji odnośnie kursów w Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Sztuki Wojennej udziela Pan ppłk Adam Bagniewski tel. 261 814 067 oraz Pani Joanna Krystek tel. 261 814 615.

Sprawę z ramienia Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej prowadzą Pan st. bryg. Paweł Kwiatkowski – Naczelnik Wydziału Monitorowania i Analiz tel. 22/523 33 37, e-mail kwiatkowskip@kgpsp.gov.pl i Pan Jarosław Zwoliński – główny specjalista Wydziału Monitorowania i Analiz, tel. 22/523 33 29, e-mail jzwolinski@kgpsp.gov.pl.

Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

Kategoria: Powiązane pliki
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
KARTA ZGŁOSZENIOWA W KURSIE DLA OPERATORÓW SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PROMIEŃ (w dn. 18-22.06.2018 r.) KARTA ZGŁOSZENIOWA W KURSIE DLA OPERATORÓW SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PROMIEŃ (w dn. 18-22.06.2018 r.) 18-04-17 13:29 28.02KB pobierz plik: KARTA ZGŁOSZENIOWA W KURSIE DLA OPERATORÓW SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PROMIEŃ (w dn. 18-22.06.2018 r.)

wszystkie aktualności