przesuń do początku strony

Aktualności

26 CZE 2019

Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Grupy Wyszehradzkiej

Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Grupy Wyszehradzkiej
Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Grupy Wyszehradzkiej

W dniach 17-19 czerwca 2019 roku polska delegacja pod przewodnictwem nadbryg. Tadeusza Jopka – zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, zastępcy szefa Obrony Cywilnej Kraju, wzięła udział w 19. Posiedzeniu Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Wysokich Tatrach (Słowacja). 
Przedsięwzięcie, będące oficjalnym wydarzeniem słowackiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (1 lipca 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.), zorganizowała tamtejsza Sekcja Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uczestniczyli w nim dodatkowo przedstawiciele kierownictwa Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Republiki Czeskiej oraz Krajowej Dyrekcji Generalnej Zarządzania Kryzysowego Węgier.

Wiodącym tematem wydarzenia było wykorzystanie organizacji ochotniczych w ratownictwie i ochronie ludności. Poszczególne delegacje przedstawiały krajowe systemy i najlepsze praktyki w zakresie uwzględniania wysiłków wolontariuszy podczas zdarzeń codziennych i poważnych katastrof. Zwracano przy tym uwagę, że nieocenione wsparcie organizacji ochotniczych uwidacznia się nie tylko podczas reagowania, ale również w fazie zapobiegania i przygotowania na zagrożenia.

Uczestnicy wydarzenia mieli ponadto okazję spotkać się i wymienić doświadczenia 
z przedstawicielami Górskiego Pogotowia Ratunkowego Słowacji, Stowarzyszenia Samarytan Słowacji oraz tamtejszych ochotniczych i zawodowych straży pożarnych.

Posiedzenie zwieńczyło podpisanie wspólnej deklaracji Grupy Wyszehradzkiej, 
której sygnatariusze wyrazili swoje zobowiązanie do kontynuowania współpracy.

Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się w Czechach, które swoje roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej obejmą 1 lipca 2019 roku.

Opracowanie i zdjęcia: Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP

26 CZE 2019

Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Grupy Wyszehradzkiej

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności