przesuń do początku strony

Aktualności

22 MAJ 2018

Odprawa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich

Odprawa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich
Odprawa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich

18 maja 2018 r. w Warszawie w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się odprawa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

W spotkaniu oprócz dyrektorów Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udział wzięli pracownicy urzędów wojewódzkich zajmujący się problematyką budownictwa ochronnego, a także dyrektor i naczelnicy Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Odprawę otworzył Komendant Główny PSP / Szef Obrony Cywilnej Kraju generał brygadier Leszek Suski, który omówił program współpracy Szefa Obrony Cywilnej Kraju z urzędami wojewódzkimi oraz przedstawił aktualny stan prac nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej wraz z projektami rozporządzeń.

W drugiej części spotkania, której przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej / Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Kraju – nadbryg. Marek Jasiński, st. bryg. Paweł Kwiatkowski – Naczelnik Wydziału Monitorowania i Analiz, Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP szczegółowo przedstawił i omówił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne, ich usytuowanie i użytkowanie oraz projekt wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego.

Zdjęcia:Tomasz Banaczkowski 

22 MAJ 2018

Odprawa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności