przesuń do początku strony

Aktualności

10 LIS 2017

Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju

Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju
Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju
Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju
Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju


NARADA SZKOLENIOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU Z DYREKTORAMI WYDZIAŁÓW BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH PT. TELEINFORMATYCZNY STANDARD WYPOSAŻENIA CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju „Harmonogramem szkoleń podstawowych i specjalistycznych oraz innych przedsięwzięć organizowanych na szczeblu centralnym z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2017 r.” w dniach 25-27 października 2017 r. Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP przy współpracy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim zorganizowało naradę szkoleniową Szefa Obrony Cywilnej Kraju z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, której tematem był: „Teleinformatyczny standard wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego.” Wśród uczestników narady byli Dyrektorzy WBiZK UW oraz przedstawiciele Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP.
Narada odbyła się w Poznaniu.

Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

 

 

wszystkie aktualności