przesuń do początku strony

Aktualności

15 KWI 2019

Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

Narada szkoleniowa Szefa OCK z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.
Narada szkoleniowa Szefa OCK z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.
Narada szkoleniowa Szefa OCK z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.
Narada szkoleniowa Szefa OCK z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.
Narada szkoleniowa Szefa OCK z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.
Narada szkoleniowa Szefa OCK z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.
W dniach 2-4 kwietnia 2019 r. w Szczecinie odbyła się narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich na temat: „Planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w województwie. Analiza zagrożeń mogących występować na obszarze województwa.”

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Szefa Obrony Cywilnej Kraju dyrektor Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wraz z zastępcą dyrektora i naczelnikami wydziałów, a także pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas narady omówiono zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej spoczywające na Wojewodzie Zachodniopomorskim – Szefie Obrony Cywilnej Województwa jako decydencie w obszarze bezpieczeństwa z podaniem konkretnych zagrożeń mogących wystąpić w regionie i sposobów ich zwalczania w celu ochrony życia i mienia obywateli w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

W trakcie narady uczestnicy wizytowali terminal LNG w Świnoujściu. Jednym z celów szkoleniowych przedsięwzięcia było właśnie przedyskutowanie znaczenia zasobów naturalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju oraz analiza zagadnień związanych z bezpieczeństwem w aspekcie funkcjonowania strategicznych zakładów przemysłowych w obliczu zagrożeń czasu pokoju, kryzysu i wojny.

Istotną częścią spotkania była debata uczestników nad propozycją budowy wspólnych dla wszystkich województw systemów łączności oraz ostrzegania i alarmowania.

Opracowanie: mł. kpt. Emilia Majdak
Zdjęcia: st. kpt. Sławomir Kukfisz

wszystkie aktualności