przesuń do początku strony

Aktualności

12 GRU 2018

Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich

Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich
Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich

10 grudnia 2018r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyła się narada Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

Spotkaniu przewodniczył Szef Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadier Leszek Suski wraz z Zastępcą nadbryg. Markiem Jasińskim oraz st. bryg. Mariuszem Mojkiem Dyrektorem Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W naradzie uczestniczyli również naczelnicy wydziałów Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Podczas narady Szef Obrony Cywilnej Kraju omówił zagadnienia dotyczące wyposażania i utrzymania magazynów przeciwpowodziowych oraz możliwości zapewnienia odpowiednich zasobów do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.

W dalszej części spotkania dyrektorzy Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich podsumowali działalność poszczególnych Szefów Obrony Cywilnej Województw w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w roku 2018 ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i ćwiczeń zorganizowanych przez SOCW, zakupu sprzętu na potrzeby OC oraz kontroli wykonywania zadań OC.

Istotną częścią narady była dyskusja nad planem ważnych przedsięwzięć obrony cywilnej do realizacji w roku 2019.

12 GRU 2018

Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności