przesuń do początku strony

Aktualności

10 PAŹ 2016

Narada szkoleniowa Szefa OCK z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich

Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich 20-22.09.2016 r.
Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich 20-22.09.2016 r.

Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich 20-22.09.2016 r.

W dniach 20-22 września 2016 r. w Łodzi odbyła się narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej pod tytułem „Wspomaganie informatyczne obrony cywilnej; narzędzia informatyczne wspomagające proces podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych z zakresu ochrony ludności/obrony cywilnej”.

W naradzie udział wzięli:

  • st. bryg. Waldemar Maliński - Dyrektor Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
  • Karol Młynarczyk - Wicewojewoda Łódzki,
  • Dyrektorzy Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich,
  • Naczelnicy Wydziałów Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
  • st. bryg. mgr inż. Paweł Stępień - Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
  • bryg. Paweł Kielar - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
  • Jakub Dzik - Zastępca Dyrektora Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
  • Piotr Koza - Astri Polska,
  • dr hab. inż. Zbigniew Tarapata - Wojskowa Akademia Techniczna,
  • Mariusz Przybyszewski - Ministerstwo Cyfryzacji.

Naradę w imieniu Szefa Obrony Cywilnej Kraju rozpoczął uroczystym przemówieniem st. bryg. Waldemar Maliński, witając zaproszonych gości i dziękując za przybycie zachęcał do aktywnego udziału w przedsięwzięciu. Po słowach wstępu, Dyrektor w telegraficznym skrócie przedstawił uczestnikom program narady wskazując na główne problemy przewidziane do poruszenia i rozstrzygnięcia. Korzystając z okazji omówił najważniejsze założenia projektowanej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz przedstawił aktualny postęp pracy nad projektem oraz aktami wykonawczymi.

W czasie narady zaproszeni gości prezentowali kolejno przygotowane materiały na poniższe tematy.

Piotr Koza reprezentujący Astri Polska omówił temat: „Potencjał nowoczesnych technologii w fazach zarządzania kryzysowego na doświadczeniach Astri Polska”.

Jakub Dzik w swojej prezentacji omówił wykorzystywanie GIS - System Informacji Geograficznej do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności na przykładzie województwa Podkarpackiego.

Dr hab. inż. Zbigniew Tarapata z Wojskowej Akademii Technicznej przybliżył uczestnikom temat: „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”. W czasie prezentacji przedstawił szczegółowo koncepcję systemu Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania, w skrócie WAZkA, opracowywanego w ramach projektu NCBiR.

Mariusz Przybyszewski reprezentujący Ministerstwo Cyfryzacji przedstawił prezentacją na temat Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, który jest strategicznym dokumentem opisującym działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej, jakości elektronicznych usług publicznych, omówił postęp w zakresie jego wdrażania.

W czasie narady Komendant Miejski PSP w Opolu - bryg. Paweł Kielar przedstawił opracowywany od kilku lat Program poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020, pod hasłem „Solidarni w obliczu zagrożeń”. Program, którego podstawowym założeniem jest wzajemna pomoc i współpraca między gminami w sytuacji wystąpienia zagrożeń jest krokiem milowym w rozwiązywaniu problemu biedniejszych gmin nieposiadających wystarczających sił i środków do właściwego przygotowania się na wypadek wystąpienia odnotowanych w ostatnich latach zagrożeń.

W czasie wystąpień uczestników narady padało wiele pytań, które otworzyły pole do dyskusji oraz pozwoliły na wzajemną wymianę doświadczeń.

Oderwaniem od panelu dyskusyjnego narady była wizyta i zwiedzanie bazy sił powietrznych w Łasku (32 Baza Lotnictwa Taktycznego) w czasie, której Dowódca Bazy omówił jej rys historyczny oraz jej strategiczną rolę w systemie bezpieczeństwa Polski oraz NATO.

Na zakończenie narady uczestnicy przedsięwzięcia wspólnie sformułowali wnioski z narady.

Opracował: kpt. Krzysztof Majdak
Zdjęcia: Łódzki Urząd Wojewódzki
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej

10 PAŹ 2016

Narada szkoleniowa Szefa Obrony Cywilnej Kraju z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich 20-22.09.2016 r.

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności