przesuń do początku strony

Aktualności

15 PAŹ 2019

Narada Szefa Obrony Cywilnej Kraju z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich z zakresu problematyki obrony cywilnej połączona z ćwiczeniami pk. „Podlasie 19”

Narada Szefa Obrony Cywilnej Kraju z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich z zakresu problematyki obrony cywilnej połączona z ćwiczeniami pk. „Podlasie 19”
Narada Szefa Obrony Cywilnej Kraju z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich z zakresu problematyki obrony cywilnej połączona z ćwiczeniami pk. „Podlasie 19”

W dniach 2-4 października 2019 r. w województwie podlaskim odbyła się narada Szefa Obrony Cywilnej Kraju z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich pt. Planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej – kierowanie ewakuacją w sytuacji wystąpienia konfliktu zbrojnego (ewakuacja III stopnia). W trakcie narady odbyło się wojewódzkie wieloszczeblowe ćwiczenie pk. „Podlasie 19”, które dotyczyło funkcjonowania pozamilitarnych struktur obronnych województwa w sytuacji podwyższania stanów gotowości obronnej państwa. Zadaniem uczestników ćwiczenia było przeprowadzenie ewakuacji III stopnia z gmin Przesmyku Suwalskiego na teren powiatów zachodnich województwa podlaskiego.

W ćwiczeniach udział brali przedstawiciele 26 instytucji m.in. Obrona Cywilna Kraju (szefowie obrony cywilnej ewakuowanych gmin i powiatów, a także Szef Obrony Cywilnej Województwa oraz przedstawiciele Szefa Obrony Cywilnej Kraju), jednostki samorządowe, Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne, Policja, Straż Graniczna, Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Ochrony Kolei. Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło blisko pół tysiąca osób. Działania podejmowane przez służby uwzględniały potencjalne zagrożenia skierowane przeciwko administracji publicznej, w tym zagrożenia hybrydowe. Sprawdzano organizację ćwiczeń, proces kierowania, działanie systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu łączności, a także zabezpieczenie logistyczne działań.

15 PAŹ 2019

Narada Szefa Obrony Cywilnej Kraju z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich z zakresu problematyki obrony cywilnej połączona z ćwiczeniami pk. „Podlasie 19”

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności