przesuń do początku strony

Aktualności

27 WRZ 2019

Międzynarodowa Konferencja Ochrona Dóbr Kultury na Wypadek Szczególnych Zagrożeń

Międzynarodowa Konferencja Ochrona Dóbr Kultury na Wypadek Szczególnych Zagrożeń
Międzynarodowa Konferencja Ochrona Dóbr Kultury na Wypadek Szczególnych Zagrożeń

W dniach 18-20 września 2019 roku w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Ochrona Dóbr Kultury na Wypadek Szczególnych Zagrożeń.

Wydarzenie to organizowane jest cyklicznie co dwa lata przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy której funkcjonuje Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Konferencja zorganizowana została również we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy oraz Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji przedsięwzięcia były „Nowoczesne technologie w ochronie dziedzictwa”. O szerokim ich zastosowaniu mówili zaproszeni prelegenci reprezentujący różne dziedziny działalności powiązanej z ochroną dziedzictwa. Konferencja skierowana była do szerokiego grona odbiorców w tym właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych bezpieczeństwem osób i mienia, wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się tą tematyką.

Dla każdej z tych grup przygotowano prelekcje tematycznie ukierunkowane na przedstawienie tytułowej problematyki w obszarach ich działalności. Konferencja zyskała dodatkowo na atrakcyjności przez widowiskowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z rozbudowaną oprawą multimedialną i pokazem nowoczesnego sprzętu ratowniczego. Ćwiczenia obejmowały elementy ratowania zbiorów i działania w obiektach zabytkowych. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar dachu zabytkowego klasztoru O. Franciszkanów.

W trakcie ćwiczeń przy wykorzystaniu również elementów pozoracji ewakuowano wszystkie osoby z budynku, udzielono pierwszej pomocy poszkodowanym, a następnie przeprowadzono częściową ewakuację zbiorów do przygotowanego przed budynkiem kontenera ewakuacyjnego. W drugiej części ćwiczeń zaprezentowano technikę stabilizacji naruszonej konstrukcji ścian budynku grożących zawaleniem oraz przeprowadzono pokaz z użyciem systemu piany sprężonej (CAFS) oraz omówiono wykorzystany w ćwiczeniach sprzęt do cięcia i gaszenia (COBRA).

Oprawę multimedialną ćwiczeń uzupełniali komentarzami przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, którzy wyjaśniali uczestnikom konferencji szczegóły prowadzonej akcji i tłumaczyli pragmatykę działań strażaków. To była niewątpliwie cenna lekcja z zasad współpracy w takich sytuacjach dla administratorów budynków zabytkowych i innych, w których przechowywane są zbiory. Oprócz ciekawych wystąpień, pokazów i ćwiczeń uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić ekspozycję Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

Konferencja oprócz możliwości zdobycia wiedzy była okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami i wydarzeniem propagującym działalności instytucji i służb na rzecz ochrony dziedzictwa.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. mgr inż. Krzysztof Majdak

27 WRZ 2019

Międzynarodowa Konferencja Ochrona Dóbr Kultury na Wypadek Szczególnych Zagrożeń

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności