przesuń do początku strony

Aktualności

19 MAR 2018

MSWiA koordynuje realizację projektów przeciwpowodziowych

wiceminister Jarosław Zieliński, przewodniczył posiedzeniom Komitetów Sterujących projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły.
Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły.
Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły.
Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły.

W piątek (16 marca 2018 roku) wiceminister Jarosław Zieliński, przewodniczył posiedzeniom Komitetów Sterujących projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły. Uczestniczyli w nich również przedstawiciele Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy, którzy zakończyli misję monitorującą w Polsce.

Misja Banków trwała dwa tygodnie. W jej trakcie przedstawiciele banków odwiedzali miejsca realizacji projektów i spotykali się z ich wykonawcami. Celem misji była ocena postępów prac, a także wymiana doświadczeń.

Uczestnicy spotkania omówili zagadnienia związane z powstaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz z przebudową mostów na Odrze. Zostaną one podniesione, aby umożliwić pełną żeglowność sprawne przeprowadzenie zimowego lodołamania. Przedyskutowano też postępy prac oraz kwestię finansowania poszczególnych zadań projektowych.

MSWiA koordynuje realizację dwóch projektów: Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Ich łączna wartość przekracza 2,1 mld euro. Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy współfinansują te inwestycje. Projekty przewidują modernizację dróg wodnych i unowocześnienie infrastruktury przeciwpowodziowej, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ponad 7,7 milionów mieszkańców.

W posiedzeniu uczestniczyli również między innymi: Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Finansów.

Źródło: MSWiA
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

wszystkie aktualności