przesuń do początku strony

Aktualności

24 SIE 2018

Kolejny kurs dla specjalistów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania...

W dniach 17-21 września 2018 r. Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Sztuki Wojennej w uzgodnieniu z Szefem Obrony Cywilnej Kraju planuje kolejny kurs dla specjalistów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz operatorów systemu informatycznego SI PROMIEŃ układu pozamilitarnego.

Osoby, które planują uczestniczyć w przedmiotowym kursie proszone są o bezpośredni kontakt z przedstawicielami Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Sztuki Wojennej Panem ppłk Adamem Bagniewskim tel. 261 814 067 lub Panią Joanną Krystek tel. 261 814 615 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września br.

Sprawę z ramienia Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej prowadzą:
Pan st. bryg. Paweł Kwiatkowski – Naczelnik Wydziału Monitorowania i Analiz tel. 22/523 33 37, e-mail kwiatkowskip@kgpsp.gov.pl i Pan Jarosław Zwoliński – główny specjalista Wydziału Monitorowania i Analiz, tel. 22/523 33 29, e-mail jzwolinski@kgpsp.gov.pl.

wszystkie aktualności