przesuń do początku strony

Aktualności

11 CZE 2019

Ćwiczenia obrony cywilnej z elementami zarządzania kryzysowego – GRANICA 2019

Ćwiczenia obrony cywilnej z elementami zarządzania kryzysowego – GRANICA 2019
Ćwiczenia obrony cywilnej z elementami zarządzania kryzysowego – GRANICA 2019

W dniach 29-30 maja 2019 r. w Muszynie i Krynicy-Zdroju (woj. małopolskie) zostało przeprowadzone wieloszczeblowe, kompleksowe ćwiczenie obrony cywilnej z elementami zarządzania kryzysowego i antyterrorystycznego pk. „GRANICA 2019”.

Ćwiczenie zorganizowane zostało przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju przy współpracy Szefa Obrony Cywilnej Województwa Małopolskiego. Za realizację całego przedsięwzięcia był Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Celem ćwiczenia było sprawdzenie oraz doskonalenie współpracy struktur obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w sytuacji podwyższonej gotowości obronnej państwa czasu kryzysu.

Pierwszego dnia w ramach ćwiczenia Granica 2019 odbyła się konferencja (cześć teoretyczna ćwiczenia) poświęcona problematyce realizacji zadań przez formacje obrony cywilnej a także struktury zarządzania kryzysowego. W trakcie panelu dyskusyjnego omówiono problematykę z zakresu: obrony cywilnej, Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, funkcjonowania organizacji ratowniczych a także kwestii nielegalnego przekraczania granicy w sytuacjach konfliktów zbrojnych.

Wykłady prowadzili:

– przedstawiciel Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
– wykładowca z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– przedstawiciele Fundacji GOPR (Polska),
– przedstawiciel Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
– przedstawiciel Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk,
– przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy).

Część praktyczna ćwiczenia pk. „Granica 2019” składała się z dwóch epizodów. Pierwszy epizod odbył się na górze Roztoka w miejscowości Wojkowa w gminie Muszyna. Założeniem tej części ćwiczenia było nielegalne przekroczenie granicy słowacko-polskiej w górzystym, trudno dostępnym i zalesionym rejonie przez grupę osób, a ponadto dwóch mężczyzn z tej grupy potrzebowało pilnej pomocy medycznej. Doszło także do zatrucia i skażenia ujęcia wody w rejonie prowadzonej akcji, z którego to ujęcia korzystały osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. W epizodzie tym ćwiczyły formacje obrony cywilnej województwa małopolskiego – formacja utworzona na bazie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) prowadziła akcję poszukiwawczą a wojewódzka formacja obrony cywilnej utworzona na bazie załogi stacji epidemiologicznej ćwiczyła rozpoznanie zagrożeń epidemiologicznych. W epizodzie tym udział wzięły  również formacja obrony cywilnej ratownictwa medycznego oraz Górskie Pogotowie Ratunkowe ze Słowacji. W epizodzie tym wzięła również udział Lotnicza Formacja Obrony Cywilnej w Pobiedniku Wielkim (z uwagi na złe warunki pogodowe tylko aplikacyjnie).

Drugi epizod rozegrał się w miejscowości Tylicz w gminie Krynica-Zdrój i ukierunkowany był na współdziałanie służb w ramach  zarzadzania kryzysowego. Tłem tego epizodu było przekroczenie nielegalnie granicy polskiej. Grupa osób przedostała się na teren Polski ukryta w przestrzeni ładunkowej samochodu ciężarowego. Osoby te były w posiadaniu materiału promieniotwórczego, ponadto w części załadunkowej pojazdu wykryto materiał wybuchowy. W działaniu ćwiczebnym brali udział odziały Straży Granicznej, Policji, przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego. Sprawdzeniu podlegało działanie służb w przypadku wykrycia zagrożenia promieniotwórczego i materiałów wybuchowych.

Po zakończeniu epizodów odbył się pokaz sprzętu, który został wykorzystany podczas prowadzonych działań przez poszczególne jednostki biorące udział w ćwiczeniu.

12 CZE 2019

Ćwiczenia obrony cywilnej z elementami zarządzania kryzysowego – GRANICA 2019

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności