przesuń do początku strony

Aktualności

10 LIS 2017

Ćwiczenia Czech MODEX

Ćwiczenia Czech MODEX
Ćwiczenia Czech MODEX

Od 2 do 5 listopada 2017 r. na terenie Republiki Czeskiej odbyły się kolejne już w bieżącym cyklu ćwiczenia dla modułów ochrony ludności Unii Europejskiej. Organizatorem ćwiczeń jest konsorcjum złożone z instytucji ochrony ludności Rumunii, Polski, Czech, Włoch i Francji.

W bieżącym cyklu zaplanowano cztery ćwiczenia, z których pierwsze pod kryptonimem „Wave 2017” odbyły się w październiku br. na terenie województwa lubuskiego, a pozostałe odbędą się w marcu i kwietniu 2018 r. na terytorium Włoch i Francji.

Do udziału w ćwiczeniach Czech MODEX zaproszone zostały trzy moduły pomp wysokiej wydajności z Polski, Włoch i Rumunii, a także zespół ekspertów do analizy skażeń z Holandii oraz międzynarodowa grupa ekspertów EUCPT wspierana przez litewsko łotewski moduł TAST. Dla modułu pomp wysokiej wydajności Państwowej Straży Pożarnej – HCP Poland (High Capacity Pumping module) niniejsze ćwiczenia stanowiły ostatni etap procesu certyfikacji do puli zasobów ratowniczych Unii Europejskiej (European Emergency Response Capacity). Proces ten podzielony jest na trzy etapy: wizytę konsultacyjną, ćwiczenia sztabowe (Table Top Exercise) oraz ćwiczenia terenowe (Module Field Exercises).

Rozkazem komendanta głównego PSP do udziału w certyfikacji zadysponowano moduł HCP Poland na bazie SIS z województwa podkarpackiego. W skład modułu weszło 36 ratowników, 12 pojazdów, 4 pompy wysokiej wydajności oraz kontener pomp szlamowych. W trakcie ćwiczeń moduł realizował założenia związane z usuwaniem skutków powodzi na terenie fikcyjnego kraju Modulistan, w regionie „Chacharia” obejmującym obszar Regionu Śląsko - Morawskiego ze stolicą w Ostawie. Przez prawie cztery dni ćwiczeń, moduł HCP Poland poza prowadzeniem działań powodziowych odpowiadał za koordynację wszystkich modułów HCP w ramach tzw. FCC (Flod Coordination Cell).

Z uwagi na kluczowy dla grupy proces certyfikacji, realizacja każdego z założeń była obserwowana i oceniana przez zespól unijnej certyfikacji (Certifiers team) składający się z ekspertów z Węgier, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Ostatniego dnia ćwiczeń, dowódcy modułu wraz z oficerem łącznikowym spotkali się na odprawie, na której certyfikatorzy zaprezentowali szczegółową ocenę naszych działań i przekazali nieoficjalną informację z której wynika, iż moduł pomp wysokiej wydajności Państwowej Straży Pożarnej przeszedł cały proces pozytywnie, a większość ocenianych elementów realizowana była na poziomie ponad standardowym w trzystopniowej skali (poziomy „podstawowy”, „standardowy”, „ponadstandardowy”).

Opracowanie i zdjęcia: KCKRiOL
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

08 LIS 2017

Ćwiczenia Czech MODEX

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności