przesuń do początku strony

Aktualności

13 STY 2012

Budownictwo Ochronne: Spotkanie przedstawicieli Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w KG PSP reprezentujących Szefa Obrony Cywilnej Kraju z gen. bryg. prof. dr hab.inż. Zygmuntem Mierczykiem - Rektorem Wojskowej Akademii Technicznej

W dniu 12.01.2012 r. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w KG PSP reprezentujących Szefa Obrony Cywilnej Kraju z gen. bryg. prof. dr hab. inż.  Zygmuntem Mierczykiem - Rektorem Wojskowej Akademii Technicznej.

Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej reprezentowane było przez:

  • bryg. Waldemara Malińskiego  - dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
  • st. bryg. Pawła Kwiatkowskiego – naczelnika Wydziału Monitorowania i Analiz w Biurze ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
  • Jarosława Zwolińskiego – głównego specjalistę w Wydziale Monitorowania i Analiz.

Tematem spotkania było nawiązanie współpracy z przedstawicielami Katedry Budownictwa Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie problematyki dotyczącej budowli ochronnych w Polsce oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.

W trakcie spotkania omówiono również współudział Szefa Obrony Cywilnej Kraju  w organizacji XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej EKOMILITARIS 2012 na temat „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, która odbędzie się w dniach 03 – 06 września 2012 r. w Zakopanem. W ramach tej konferencji pod patronatem Szefa Obrony Cywilnej Kraju odbędzie się szkolenie dla osób z personelu inżynieryjno – technicznego z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej kraju. Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia zgodne z wymaganiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dyplom ukończenia wydany przez Wojskową Akademię Techniczną w zakresie utrzymania infrastruktury technicznej z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej kraju.

Do komitetu organizacyjnego powyższej konferencji został zaproszony bryg. mgr inż. Waldemar Maliński - dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

12 STY 2012

Budownictwo Ochronne: Spotkanie przedstawicieli Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w KG PSP reprezentujących Szefa Obrony Cywilnej Kraju z gen. bryg. prof. dr hab.inż. Zygmuntem Mierczykiem - Rektorem Wojskowej Akademii Technicznej

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności