przesuń do początku strony

Aktualności

02 WRZ 2016

Bezpieczne Życie – program edukacyjny dla dzieci

[...materiał archiwalny...]

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przedstawia coroczną edycję programu edukacyjnego pt. „Bezpieczne życie”. W wielu szkołach podstawowych na terenie całego kraju będzie realizowany program, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w domu, w szkole oraz najbliższym otoczeniu, wobec różnorodnych zagrożeń. Program obejmuje również odpowiednie przygotowanie nauczycieli do realizacji treści w nim zawartych.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zachęca dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, a przede wszystkim rodziców i dzieci do aktywnego uczestnictwa w tym programie.

Podręcznik dla instruktora do spraw zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom w domu.

Rys. 1. Podręcznik dla instruktora do spraw zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom w domu.

Odnaleźć Zgubka – dla dzieci, które się zgubiły – podręcznik dla nauczycieli, instruktorów i rodziców.

Rys. 2. Odnaleźć Zgubka – dla dzieci, które się zgubiły – podręcznik dla nauczycieli, instruktorów i rodziców.

Odnaleźć Zgubka – szkoła przetrwania dla dzieci.

Rys. 3. Odnaleźć Zgubka – szkoła przetrwania dla dzieci.

Bezpieczny dom – jak zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom w domu. Kurs dla dzieci.

Rys. 4. Bezpieczny dom – jak zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom w domu. Kurs dla dzieci.

Przygody Ognika – karta ćwiczeń dla dzieci.

Rys. 5. Przygody Ognika – karta ćwiczeń dla dzieci.

Przygody Ognika – podręcznik dla nauczyciela.

Rys. 6. Przygody Ognika – podręcznik dla nauczyciela.

Dyplom ukończenia kursu dla dzieci „Odnaleźć Zgubka”.
Rys. 7. Dyplom ukończenia kursu dla dzieci „Odnaleźć Zgubka”.

[Pobierz plik: Dyplom ukończenia kursu dla dzieci „Odnaleźć Zgubka” *.pdf http://www.straz.gov.pl/data/razem/dyplom_ukonczenia_kursu_dla_dzieci_Odnalezc_Zgubka.pdf 320 kb.]
[Pobierz plik: Dyplom ukończenia kursu dla dzieci „Odnaleźć Zgubka” *.jpg http://www.straz.gov.pl/data/razem/dyplom_ukonczenia_kursu_dla_dzieci_Odnalezc_Zgubka.jpg 320 kb.]

Dyplom ukończenia kursu dla dzieci „Kicia i Rufi”.
Rys. 8. Dyplom ukończenia kursu dla dzieci „Kicia i Rufi”.

[Pobierz plik: Dyplom ukończenia kursu dla dzieci „Kicia i Rufi” *.pdf http://www.straz.gov.pl/data/razem/dyplom_ukonczenia_kursu_dla_dzieci_Kicia_i_Rufi.pdf 180 kb.]
[Pobierz plik: Dyplom ukończenia kursu dla dzieci „Kicia i Rufi” *.jpg http://www.straz.gov.pl/data/razem/dyplom_ukonczenia_kursu_dla_dzieci_Kicia_i_Rufi.jpg 1 Mb.]

Plan lekcji.

Rys. 9. Plan lekcji.

[Pobierz plik: PLAN LEKCJI *.pdf http://www.straz.gov.pl/data/razem/plan_lekcji.pdf 1 Mb.]
[Pobierz plik: PLAN LEKCJI *.jpg http://www.straz.gov.pl/data/razem/plan_lekcji.jpg 6,3 Mb.]

Opracowanie: st. kpt. Jarosław Banach, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP
Zdjęcia i redakcja techniczna: Leszek Piekarski, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

wszystkie aktualności