przesuń do początku strony

Aktualności

15 KWI 2019

42. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw kandydujących

42. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw kandydujących
42. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw kandydujących
42. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw kandydujących

W dniach 9 – 10 kwietnia 2019 r. w Bukareszcie odbyło się 42. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw kandydujących.

Polskiej delegacji przewodniczył st. bryg. Tadeusz Jopek – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Wydarzenie miało charakter strategiczny dla ukierunkowania współpracy międzynarodowej na wypadek katastrof, prowadzonej przez 34 państwa europejskie i Komisję Europejską w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Podczas posiedzenia Komisja Europejska przybliżyła zgromadzonym delegacjom zapisy nowej legislacji Mechanizmu, która zakłada m. in. stworzenie dodatkowej unijnej rezerwy zasobów ratowniczych – rescEU, a także utworzenie Unijnej Sieci Wiedzy Ochrony Ludności.

Dyrektorzy generalni omówili kolejne etapy wdrażania unijnego prawa, by z jednej strony wzmocnić europejski potencjał ratowniczy o najbardziej brakujące zasoby, a z drugiej: wesprzeć już istniejące grupy ratownicze na wypadek działań międzynarodowych, dzięki nowym możliwościom finansowym czy tworzonej unijnej strategii szkoleń i ćwiczeń.

Nie bez znaczenia pozostają również działania w obszarze zapobiegania katastrofom, które stają się coraz istotniejszym filarem Mechanizmu.

W swoich wystąpieniach, przedstawiciele Polski odnieśli się m.in. do zeszłorocznej operacji gaszenia pożarów lasów w Szwecji, zwracając uwagę na niezwykłe wsparcie ze strony mieszkańców tego kraju, które towarzyszyło polskim strażakom podczas ich misji.

Gospodarze wydarzenia z Departamentu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych MSW Rumunii przybliżyli z kolei rezultaty tegorocznych warsztatów międzynarodowych poświęconych katastrofom o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, a poważnych skutkach, a także wyniki seminarium dotyczącego współpracy UE i NATO w ochronie ludności.

Opracowanie: Adrian Bucałowski, Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP

15 KWI 2019

42. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw kandydujących

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności