przesuń do początku strony

Aktualności

15 CZE 2012

28. Spotkanie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności

W dniach 11-13 czerwca w Kopenhadze odbywa się 28. Spotkanie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw kandydujących. Polskę reprezentują nadbryg. Piotr Kwiatkowski – Zastępca Komendanta Głównego PSP – Zastępca Szefa OCK, Maciej Godlewski – Zastępca Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP oraz Sławomir Górski – Zastępca Dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW.

W agendzie spotkania, Komisja Europejska przewidziała m.in. dyskusję dotyczącą projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady, która usprawni unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Narzędzia wypracowane w ramach Mechanizmu ułatwiają koordynację zasobów ratowniczych z różnych państw podczas kataklizmów oraz katastrof spowodowanych działalnością człowieka. System ten uzupełniają liczne inicjatywy w obszarze zapobiegania i przygotowania do poważnych zagrożeń. Państwa członkowskie UE mogą ubiegać się o dofinansowanie wybranych działań ze środków Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności.

Zaplanowano także analizę katastrof mijającego półrocza, które przekraczały zdolności reagowania pojedynczych krajów i wymagały zwrócenia się o pomoc międzynarodową za pośrednictwem Mechanizmu. Dyrektorzy Generalni omówią również dokonania UE i jej członków w obszarze oceny ryzyka oraz wymienią poglądy dot. współpracy UE z państwami trzecimi i innymi organizacjami międzynarodowymi.

Spotkania Dyrektorów Generalnych, organizowane w każdym półroczu przez państwo sprawujące prezydencję w Radzie UE, są miejscem prezentacji aktualnych dokonań Komisji Europejskiej oraz zaproszonych państw w obszarze ochrony ludności, a także forum wymiany opinii dotyczących dokumentów wypracowywanych na szczeblu europejskim. Obecnemu spotkaniu towarzyszy Konferencja Okrągłego Stołu pt. „Przyszłe wyzwania w reagowaniu na katastrofy”, której gospodarzem jest Minister Obrony Królestwa Danii.

wszystkie aktualności