przesuń do początku strony

Aktualności

14 PAŹ 2011

27. Spotkanie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności

W dniach 27-29 września 2011 r. w Krakowie odbyło się 27. Spotkanie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw kandydujących.

Spotkania Dyrektorów Generalnych, organizowane w każdym półroczu przez państwo sprawujące Prezydencję w Radzie UE, są miejscem prezentacji aktualnych dokonań Komisji Europejskiej oraz zaproszonych państw w obszarze ochrony ludności, a także forum wymiany poglądów dotyczących dokumentów wypracowywanych na szczeblu europejskim w ostatnim półroczu.

Po raz pierwszy w historii gospodarzem spotkania była Polska, gdzie Dyrektorem Generalnym Ochrony Ludności jest Komendant Główny PSP – Szef OCK. Poza Kierownictwem KG PSP, w spotkaniu wziął również udział Podsekretarz Stanu w MSWiA, Pan Zbigniew Sosnowski.

Przygotowane przez Komisję Europejską zagadnienia, które były przedmiotem dyskusji gremium, dotyczyły m.in. nadchodzących zmian w podstawowych aktach prawnych europejskiej polityki ochrony ludności. Omawiane były również sposoby przygotowania krajów na zagrożenia o poważnym oddziaływaniu, na podstawie tegorocznych doświadczeń po zdarzeniach, podczas których udzielano międzynarodowej pomocy. Uczestnicy zidentyfikowali również najważniejsze wyzwania w obszarze zarządzania kryzysowego w ciągu następnych 10 lat i zapoznali się z działaniami, jakie Unia Europejska w obszarze ochrony ludności podejmuje na rzecz współpracy z państwami trzecimi.

Kolejna edycja tego wydarzenia odbędzie się w I półroczu 2012 r. w Danii.

wszystkie aktualności