przesuń do początku strony

Aktualności

25 MAR 2019

23. Posiedzenie Komitetu Ochrony Ludności w Brukseli

W dniach 20-21 marca 2019 roku w Brukseli obradował Komitet Ochrony Ludności.

W jego posiedzeniach uczestniczą reprezentanci 34 państw europejskich, których zadaniem jest doradzanie Komisji Europejskiej w rozwoju Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Wydarzenie zbiegło się w czasie z wejściem w życie nowej legislacji dot. Mechanizmu, której treść koncentruje się na lepszym przygotowaniu Unii Europejskiej do reagowania na poważne katastrofy naturalne i wynikające z działalności człowieka.

Nowa decyzja wprowadza „rescEU” – dodatkową rezerwę zasobów ratowniczych na szczeblu unijnym, która skoncentruje się m.in. na samolotach i śmigłowcach do gaszenia pożarów lasów, zasobach na potrzeby zdarzeń CBRN czy pod kątem katastrof wymagających zapewnienia pilnej pomocy medycznej.

W decyzji zapisano również dodatkowe korzyści finansowe dla państw udostępniających swoje zasoby do działań międzynarodowych, w tym w ramach Europejskiej Puli Ochrony Ludności. W skład Puli wchodzą również zasoby Państwowej Straży Pożarnej – ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza USAR Poland (z możliwością dysponowania w konfiguracji średniej) oraz 2 moduły pomp wysokiej wydajności.

Nowa legislacja zakłada również utworzenie Unijnej Sieci Wiedzy Ochrony Ludności, która wesprze działania w zakresie szkoleń, ćwiczeń czy upowszechniania wiedzy i zdobytych doświadczeń. Osiągnięte to zostanie za sprawą wzmocnionej współpracy podmiotów  zajmujących  się  ochroną ludności i zarządzaniem katastrofami, włączając w to ośrodki naukowo-badawcze i szkoleniowe.

Rezultatami brukselskiego posiedzenia jest m.in. uzgodnienie przepisów wykonawczych do nowej decyzji Mechanizmu, które pozwolą na zapewnienie lotniczych zasobów gaśniczych „rescEU” jeszcze przed letnim sezonem pożarów lasów w Europie.

Polskiej delegacji przewodniczył st. bryg. Arkadiusz Biskup – zastępca komendanta głównego PSP.

Opracowanie: Adrian Bucałowski, Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP

wszystkie aktualności