przesuń do początku strony

Aktualności

14 CZE 2018

18. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Grupy Wyszehradzkiej

18. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Grupy Wyszehradzkiej
18. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Grupy Wyszehradzkiej

W dniach 11-13 czerwca 2018 roku polska delegacja pod przewodnictwem nadbryg. Marka Jasińskiego – zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępcy Szefa Obrony Cywilnej Kraju, wzięła udział w Posiedzeniu Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w węgierskim Balatonföldvár. Przedsięwzięcie, będące oficjalnym wydarzeniem węgierskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.), zorganizowała tamtejsza Krajowa Dyrekcja Generalna Zarządzania Kryzysowego. Uczestniczyli w nim dodatkowo przedstawiciele kierownictwa Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Republiki Czeskiej oraz Sekcji Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Słowacji. Obserwatorami posiedzenia byli przedstawiciele Japonii, reprezentujący Uniwersytet Tohoku w Sendai oraz Ambasadę Japonii w Budapeszcie.

Przewodnim tematem wydarzenia były zintegrowane działania administracji na rzecz zarządzania kryzysowego. Poszczególne delegacje przedstawiały krajowe systemy i najlepsze praktyki w zakresie łączenia wysiłków podmiotów administracji z różnych sektorów i szczebli na rzecz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy po katastrofach. Podkreślano również istotę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w osiąganiu odporności na zdarzenia codzienne i sytuacje kryzysowe o dużej skali. Zwracano również uwagę na aktywną współpracę międzynarodową państw wyszehradzkich, w tym wspólny udział strażaków z Polski, Węgier i Republiki Czeskiej w pracach unijnego zespołu eksperckiego EUCPT, który w 2011 r. prowadził działania w Japonii dotkniętej trzęsieniem ziemi, a w jego następstwie ­­– tsunami i awarią elektrowni atomowej w Fukushimie.

Posiedzenie zwieńczyło podpisanie wspólnej deklaracji Grupy Wyszehradzkiej, której sygnatariusze wyrazili swoje zobowiązanie do kontynuowania współpracy.

Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się w Słowacji, która swoje roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej obejmie 1 lipca 2018 roku.

Opracowanie i zdjęcia: Adrian Bucałowski, Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

 

wszystkie aktualności