przesuń do początku strony

Aktualności

04 CZE 2019

17. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Rady Państw Morza Bałtyckiego

17. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Rady Państw Morza Bałtyckiego
17. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Rady Państw Morza Bałtyckiego
17. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Rady Państw Morza Bałtyckiego
17. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Rady Państw Morza Bałtyckiego


W dniach 28-29 maja 2019 r. w Rydze (Łotwa) odbyło się 17. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Wydarzenie, w którym wzięli udział przedstawiciele kierownictwa wiodących instytucji ochrony ludności z 10 państw członkowskich oraz sekretariatu RPMB, wieńczyło 12 miesięcy prac, jakie bałtycka społeczność ochrony ludności prowadziła pod łotewskim przewodnictwem. Polskę w wydarzeniu reprezentował nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego PSP.

Praca w ostatnich miesiącach pozwoliła m.in. podnieść kompetencje przedstawicieli instytucji ochrony ludności i porządku publicznego, którzy wzięli udział w Bałtyckim Programie Przywództwa (BLP) – szkoleniu zorganizowanym przez Państwową Służbę Ratowniczo – Gaśniczą Łotwy przy współpracy instytucji szwedzkich i Sekretariatu Rady Państw Morza Bałyckiego. Na spotkaniu w Rydze przedstawiono szczegóły dla organizacji kolejnych edycji BLP.

Odniesiono się również do seminarium, które odbyło się w czasie łotewskiej prezydencji. W listopadzie 2018 r., w Rydze uczestnicy zostali zapoznani z informacjami nt  bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego oraz ostatnich osiągnięć państw regionu w zakresie działań realizowanych na rzecz podnoszenia świadomości społecznej dot. występujących zagrożeń, wynikających z rozwoju pożaru w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Ponadto, toczyła się dyskusja nt implementacji celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, mających swoje odzwierciedlenie we „Wspólnym stanowisku dotyczącym wzmocnienia współpracy w obszarze ochrony ludności”, wstępnie przedstawiając wyniki prac oraz wskazując kierunki dalszych inicjatyw i przedsięwzięć.

Gościem specjalnym drugiego dnia, wydarzenia był Pan Abhilash Panda – Zastępca Dyrektora Biura Europejskiego Międzynarodowej Strategii Narodów Zjednoczonych na Rzecz Ograniczania Ryzyka Katastrof (UNISDR), który w swoim wystąpieniu odniósł się do implementacji przez państwa Ram Ograniczania Ryzyka Katastrof z Sendai.

Gospodarzem kolejnej edycji spotkania będzie Dania, przejmująca 1 lipca 2019 r. przewodnictwo w RPMB. 

Opracowanie: Gabinet Komendanta Głównego KG PSP

wszystkie aktualności