przesuń do początku strony

opolskie

06 CZE 2017

XIX edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni.” - szczebel wojewódzki.

Komisja konkursowa eliminacji wojewódzkich XIX edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni.” w dniu 16 maja 2017 r. wyłoniła 20 laureatów. W skład komisji wchodzili przedstawiciele: Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu (2 osoby), Kuratorium Oświaty, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dokonano wyboru najlepszych z pośród nadesłanych prac konkursowych w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie konkursu i tym samym wyłoniła zwycięzców do etapu centralnego. Etap wojewódzki zakończono uroczystą galą wręczenia nagród oraz dyplomów dla laureatów konkursów oraz podziękowań dla ich opiekunów w dniu 5 czerwca br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Powyższe prac wysłano do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – Szefa Obrony Cywilnej Kraju na eliminacje szczebla centralnego.

 

wszystkie aktualności