przesuń do początku strony

opolskie

20 LUT 2017

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizował 26 stycznia 2017 r. naradę szkoleniową na temat realizacji zadań obrony cywilnej w 2017 r. z udziałem pracowników realizujących ww. zadania w starostwach powiato

Program narady szkoleniowej:

  1. Procedura powoływania formacji obrony cywilnej na przykładzie wojewódzkiej formacji obrony cywilnej (Wojewódzka Drużyna Wykrywania Zagrożeń Radiacyjnych przy WSSE).
  2. Przedstawienie aktualnej informacji nt. realizacji postanowień „Zarządzenia Nr 104/16 Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie woj. opolskiego”.
  3. Przedstawienie „Planu przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i powiadamiania ratunkowego na 2017 r.”
  4. Informacja na temat procedowania projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
  5. Sporządzenie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w powiecie za rok 2016 na podstawie Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej w województwach.
  6. System Informatyczny Promień.
  7. Finansowanie zadań obrony cywilnej w ramach rozdz.75414 (etaty kalkulacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego).
  8. Omówienie Wytycznych Wojewody Opolskiego dotyczących zasad przygotowań ochrony zdrowia do działań w roku 2017 w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  9. Łączność cyfrowa - przydział kryptonimów, obsługa radiotelefonu cyfrowego Motorola DM 4600E, przynależność do grup.
wszystkie aktualności