przesuń do początku strony

Aktualności

 

 • Znaleziono 53 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

12 stycznia 2015 r. w Komendzie Głównej PSP została podpisana Deklaracja o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie reprezentowaną przez Rektora-Komendanta WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka a Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej reprezentowaną przez Komendanta Głównego PSP – Szefa Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza.

zdjęcie aktualności

W dniach 7-8 października 2014 r. w Warszawie odbyły się II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014. Patronat honorowy nad przedsięwzięcie sprawował m.in. gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju.

zdjęcie aktualności

W dniach 20-22 listopada 2013 r., zgodnie z „Harmonogramem szkoleń podstawowych i specjalistycznych oraz innych przedsięwzięć organizowanych na szczeblu centralnym z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2013 r.” odbyła się w Augustowie narada Szefa Obrony Cywilnej Kraju z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

W dniach 25-27 września 2013 r. w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia pożarowe i inne miejscowe”. Konferencja rozpoczęła się w Międzynarodowym Centrum Kultury wykładem inauguracyjnym prof. Jacka Purchli – Dyrektora Centrum.

W ramach XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej EKOMILITARIS 2013 w dniach 10-13 września br. odbędzie się druga edycja warsztatów dla pracowników obrony cywilnej pt. "Zagadnienia prawno-techniczne utrzymania schronów i ukryć dla ochrony ludności".

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6