przesuń do początku strony

Aktualności

30 LIS 2016

XX edycja Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych

XX edycja Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych
XX edycja Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych

W dniach 21-25 listopada bieżącego roku w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach odbyła się jubileuszowa XX edycja Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Szkoła od lat organizowana jest pod egidą Polskiego Czerwonego Krzyża. Wśród tegorocznych patronów tego przedsięwzięcia wyróżnić można Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Wśród uczestników tej edycji wskazać można studentów, pracowników naukowych z polskich uczelni, wolontariuszy, prawników, pracowników służb i instytucji oraz inne osoby związane, na co dzień z problematyką międzynarodowego prawa humanitarnego. W szkoleniu uczestniczyli również funkcjonariusze Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Szkoła od lat zaprasza do prowadzenia zajęć kadrę naukową z całej Polski specjalizującą się w Międzynarodowym Prawie Humanitarnym. Kadrę tworzą eksperci z zakresu prawa międzynarodowego reprezentujący najbardziej prestiżowe uczelnie w Polsce.

Oprócz możliwości wysłuchania ciekawych wykładów, uczestnicy szkolenia angażowani byli w rozwiązywanie kazusów związanych z hipotecznymi sytuacjami międzynarodowymi. Taka forma ćwiczeń pozwalała sprawdzać dotychczas zdobytą wiedzę i wykorzystać ją w sposób praktyczny do rozstrzygnięcia określonych problemów z zakresu prawa międzynarodowego i prawa zwyczajowego.

Polska Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych od lat jest swoistą kopalnią wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem i pogłębieniem wiedzy z zakresu MPH. Oprócz wysoce wykwalifikowanej kadry kluczowe dla jej sukcesu i niesłabnącego zainteresowania są otwarte dyskusje i polemiki miedzy uczestnikami i wykładowcami.

Wśród tematów prezentowanych w ramach szkolenia wyliczyć można:

 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych – definicja, źródła, podstawowe zasady i zakres zastosowania;
 • Definicja konfliktu zbrojnego i dychotomiczny podział konfliktów zbrojnych;
 • Ochrona rannych i chorych, funkcjonowanie wojskowego personelu medycznego podczas konfliktów zbrojnych;
 • Wykład: Zakazy i ograniczenia dotyczące środków prowadzenia działań zbrojnych;
 • Status kombatanta i jeńca wojennego;
 • Cel wojskowy a obiekt chroniony. Metody prowadzenia działań zbrojnych;
 • Ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych;
 • Niemiędzynarodowe konflikty zbrojne w świetle MPHKZ – wybrane przykłady;
 • Specyfika wojny powietrznej w świetle MPHKZ;
 • Odpowiedzialność jednostki za zbrodnie;
 • Wojna na morzu we współczesnym prawie międzynarodowym;
 • Ochrona praw człowieka w sytuacji konfliktu zbrojnego;
 • Implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;
 • Ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych;
 • Międzynarodowy Ruch CK i CP oraz jego rola w rozwoju i upowszechnianiu MPHKZ.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Majdak
Zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Majdak
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej

30 LIS 2016

XX edycja Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych

Kategoria: Aktualności

 

wszystkie aktualności