przesuń do początku strony

Aktualności

12 GRU 2016

Warsztaty dla specjalistów do spraw szkoleń w Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich oraz przedstawicieli szkół PSP na temat „Systemy szkolenia dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej”, 7-9 grudnia 2016 r.

Warsztaty dla specjalistów do spraw szkoleń
Warsztaty dla specjalistów do spraw szkoleń

W dniach 7-9 grudnia 2016 r. w Pszczynie zorganizowano warsztaty szkoleniowe dla specjalistów do spraw szkoleń w Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich oraz przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej nt. „Systemy szkolenia dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej”.

Na warsztatach przedstawiono informacje nt. systemu szkolenia w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej na potrzeby administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, firm komercyjnych oraz ludności cywilnej w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych. W prezentacji zaakcentowano również zmiany, które nastąpią po wejściu w życie projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Po prezentacji wprowadzającej, przeprowadzono kolejne części warsztatów, w tym poświecone na otwarte dyskusje uczestników. Wśród zagadnień poruszonych w czasie dyskusji panelowych podczas warsztatów wskazać można min. dotyczące potrzeby dalszych uregulowań w zakresie sposobu realizacji zadań z obszaru OC przez Urzędy Centralne i jednostki samorządu terytorialnego. Dyskusja dotyczyła również zmian na przestrzeni lat w podejściu do prowadzenia szkoleń w tym prowadzonych przez nieistniejące już wojewódzkie ośrodki szkolenia obrony cywilnej i dobitnie pokazała potrzebę utworzenia centralnego ośrodka zajmującego się szkoleniem kadr OC.

Warsztaty były doskonałą okazją do podsumowania działalności w 2016 roku Urzędów Wojewódzkich i szkół PSP w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń i ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Prezentacje poszczególnych przedstawicieli pozwalały poznać bliżej pozostałym uczestnikom jak wyglądała realizacja zadań szkoleniowych w ich województwie. Wzajemna wymiana doświadczeń pokazała wszystkim, jakie różnice występują w skali kraju w działalności szkoleniowej.

Tekst: st. kpt. Krzysztof Majdak
Zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Majdak
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej

12 GRU 2016

Warsztaty dla specjalistów do spraw szkoleń

Kategoria: Aktualności

 

wszystkie aktualności