przesuń do początku strony

Aktualności

02 MAR 2017

Szkolenie pt. „Prawo humanitarne wobec współczesnych wyzwań – rola i miejsce administracji publicznej”

17 marca 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zorganizuje szkolenie pt. „Prawo humanitarne wobec współczesnych wyzwań – rola i miejsce administracji publicznej”. Adresatami szkolenia są pracownicy administracji publicznej. Celem szkolenia jest przygotowanie urzędników/pracowników administracji publicznej do realizowania zadań z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela st. bryg. Andrzej Dobrzeniecki – Naczelnik Wydziału do spraw Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej KG PSP (tel. 601-202-206, e-mail: adobrzeniecki@kgpsp.gov.pl)

Program szkolenia

 

Godziny zajęć

Temat

09.00 - 09.15

Rozpoczęcie szkolenia - wprowadzenie

09.15 - 10.15

Implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych.

10.30 - 12.00

Sytuacja prawna pracowników administracji publicznej w trakcie prowadzonych działań zbrojnych i w czasie okupacji w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego.

12.15 - 13.00

Ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych. Stosowanie praw człowieka w rejonie odpowiedzialności prawa konfliktów zbrojnych.

13.00 - 13.45

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym – uwarunkowania prawne.

14.00 - 14.45

Zagrożenie terrorystyczne dla obiektów administracji publicznej.

14.45 - 15.30

Implementacja ratownictwa wojskowego do przeciwdziałania skutkom zagrożeń terrorystycznych.

15.30 - 15.45

Zakończenie szkolenia

 Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej

wszystkie aktualności