przesuń do początku strony

Aktualności

23 LIS 2016

Szkolenie pt. „Prawo humanitarne wobec współczesnych wyzwań – rola i miejsce administracji publicznej”

13 grudnia 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zorganizuje szkolenie pt. „Prawo humanitarne wobec współczesnych wyzwań – rola i miejsce administracji publicznej”. Celem szkolenia jest przygotowanie urzędników/pracowników administracji publicznej do realizowania zadań z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Na szkoleniu zostaną poruszone m.in. tematy ochrony pracowników administracji publicznej podczas konfliktów zbrojnych, ochrony ludności cywilnej na wypadek wojny i innych zagrożeń, a także przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela st. bryg. Andrzej Dobrzeniecki – naczelnik wydziału do spraw szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej (tel. 601-202-206, e-mail: adobrzeniecki@kgpsp.gov.pl)

Opracowanie: Biuro Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

wszystkie aktualności