przesuń do początku strony

Aktualności

22 MAR 2017

Szkolenie pt. „Prawo humanitarne wobec współczesnych wyzwań – rola i miejsce administracji publicznej” w Gdańsku.

Szkolenie pt. „Prawo humanitarne wobec współczesnych wyzwań – rola i miejsce administracji publicznej” w Gdańsku.
Szkolenie pt. „Prawo humanitarne wobec współczesnych wyzwań – rola i miejsce administracji publicznej” w Gdańsku.

17 marca 2017 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP zorganizowało jednodniowe szkolenie dla przedstawicieli administracji publicznej na temat „Prawo humanitarne wobec współczesnych wyzwań – rola i miejsce administracji publicznej”. W szkoleniu uczestniczyły 134 osoby z całej Polski, reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje podległe wojewodom. Zakres tematyczny szkolenia został dopasowany do potrzeb uczestników szkolenia i uwzględniał realizowane przez nich zadania w urzędach administracji publicznej. Wśród tematów omawianych przez zaproszonych do współpracy ekspertów w dziedzinie prawa międzynarodowego, wymienić można:

- Implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
- Ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych.
- Sytuacja prawna pracowników administracji publicznej w trakcie prowadzonych działań zbrojnych i w czasie okupacji w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego.
- Ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych.
- Stosowanie praw człowieka w rejonie odpowiedzialności prawa konfliktów zbrojnych.

Dla wszystkich uczestników szkolenie było doskonałą okazją na zdobycie wiedzy z podstaw MPH. Dzięki akademickiemu przygotowaniu i doświadczeniu wykładowców oraz ich długoletniej praktyce w zakresie stosowania MPH, uczestnicy mogli spojrzeć na problem w szerszym kontekście.

Uzupełnieniem problematyki MPH stanowiącej właściwy przedmiot szkolenia, było omówienie zagadnień zagrożenia terrorystycznego obiektów administracji publicznej, które omawiali zaproszeni do współpracy specjaliści bezpieczeństwa publicznego. W czasie prelekcji omówiono poniższe tematy:

- Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym – uwarunkowania prawne.
- Zagrożenie terrorystyczne dla obiektów administracji publicznej.
- Implementacja ratownictwa wojskowego do przeciwdziałania skutkom zagrożeń terrorystycznych.

Po części wykładów przybliżającej zagadnienia prawne, prelegenci przedstawiali praktyczne aspekty omawianych tematów. Duży nacisk położono na podnoszenie świadomości pracowników administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom lub ograniczania ich skutków podczas wykonywania zadań w warunkach pokoju oraz niemiędzynarodowych działań zbrojnych, w tym o charakterze terrorystycznym. 

22 MAR 2017

Szkolenie pt. „Prawo humanitarne wobec współczesnych wyzwań – rola i miejsce administracji publicznej” w Gdańsku.

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności