przesuń do początku strony

Aktualności

05 MAJ 2017

Narada Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich

Narada Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich
Narada Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich

W dniach 19-21 kwietnia 2017 r. w Zamościu odbyła się narada Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, której tematem było zarządzanie kryzysowe w aspekcie zwalczania zakaźnych chorób zwierząt. W trakcie narady poruszono zagadnienia związane z:

  • zwalczaniem zakaźnych chorób zwierząt, działaniami praktycznymi, zagrożeniami transgranicznymi,
  • zarządzaniem kryzysowym w aspekcie zwalczania zakaźnych chorób zwierząt,
  • zadaniami wojewodów i urzędów wojewódzkich w realizacji zadań związanych z planowaniem i uruchomieniem środków reagowania NATO.

Ponadto poruszono sprawy związane z aktualnym stanem prac nad projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz kontrolą Szefa Obrony Cywilnej Kraju działalności w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w poszczególnych województwach.

Opracowanie: Andrzej Dobrzeniecki
Zdjęcia: Andrzej Dobrzeniecki
 Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej

05 MAJ 2017

Narada Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dyrektorami wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności