przesuń do początku strony

Aktualności

10 PAŹ 2016

Konferencja szkoleniowa w Polańczyku

Konferencja Polańczyk
Konferencja Polańczyk

Konferencji szkoleniowej dla pracowników Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich oraz kierowników Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego, 26-28.09. 2016 r.

W dniach 26-28 września 2016 r. w Polańczyku, w woj. podkarpackim, odbyła się konferencji szkoleniowej z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich oraz kierowników Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego pt.: „Funkcjonowanie wojewódzkich formacji obrony cywilnej na przykładzie województwa podkarpackiego”.

W czasie konferencji połączonej z ćwiczeniami wojewódzkich formacji obrony cywilnej WOPR, GOPR, PCK przedstawiono uczestnikom zasady ich funkcjonowania oraz zorganizowano pokaz możliwości i przygotowania do działań wyżej wymienionych formacji.

W czasie konferencji st. bryg. dr inż. Krzysztof Zieliński Z-ca Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej poprowadził wykład, w którym przybliżył uczestnikom problematykę szeroko rozumianej ochrony ludności i obrony cywilnej również w kontekście projektowanej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wykład skierowany był min. do grupy żołnierzy - studentów Akademii Obrony Narodowej, którzy w ramach wykładu mogli nabyć wiedzę na temat działań niemilitarnych, które towarzyszą wojnie i nastawione są na niesienie pomocy obywatelom w ramach obrony cywilnej.

Na zakończenie konferencji jej uczestnicy mięli możliwość obejrzeć przedstawienie teatralne o charakterze edukacyjnym, skierowane do najmłodszych dzieci pt.: „GRA”, współorganizowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Majdak
Zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Majdak
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej

10 PAŹ 2016

Konferencja Polańczyk

Kategoria: Aktualności

 

wszystkie aktualności